Chuyên đề giáo dục

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC- BÀI DẠY MINH HOẠ

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC- BÀI DẠY MINH HOẠ

Trường Tiểu học và trung học cơ sở Thạnh Đông A2 Sinh hoạt cụm chuyên môn số 3 Người thực hiện: Đỗ Thị Bé Ngoan   SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA...