Chuyên đề giáo dục

Tham khảo soạn bài e-learning

Tham khảo soạn bài e-learning

Để việc soạn bài e-learning những năm tốt hơn, quý thầy (cô) nên truy cập vào địa chỉ: https://sites.google.com/site/elearningtanhiep/trang-chu để tham khảo các bài giảng đã soạn, đồng thời nghiên cứu các phần mềm có liên quan, phần hướng dẫn các...